Remah Harian

Perwira Sejati

Pinterest LinkedIn Tumblr

Suatu kali saya diminta untuk memberikan sakramen perminyakan kepada seorang ibu tua, yang sedang sakit. Ketika tiba di rumah mereka seluruh keluarga sudah berkumpul di sekeliling ibu yang sakit itu. Saya melakukan ibadat pengurapan orang sakit. Sesudah upacara pengurapan, saya bertanya kepada salah satu dari keluarga apakah ibu yang sakit ini adalah ibu mereka. Ia mengatakan: “Oh, bukan Romo. Dia adalah pembantu kami. Ia mengasuh kami semua sejak kami masih kecil. Bahkan ia tidak menikah karena itu. Ia bekerja pada keluarga kami lebih dari 50 tahun. Walaupun ia adalah seorang pembantu, kami semua menganggapnya sebagai ibu kami yang kedua dan anggota keluarga kami.” Saya kagum terhadap kasih mereka terhadap ibu tua yang sakit tersebut.

Orang tua-tua yang diutus oleh perwira (centurion = membawahi 100 orang serdadu atau lebih) dalam bacaan Injil hari ini, datang kepada Yesus memohon dengan sangat atas nama perwira itu. Mereka memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hamba perwira tersebut yang sedang sakit. Rupanya perwira itu memang mempunyai reputasi yang baik. “Ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami,” kata orang tua-tua itu (Luk 7: 5).

Saya yakin, perwira itu sungguh-sungguh orang baik. Ia bahkan merasa tidak pantas apabila Yesus datang ke rumahnya. Ia menghargai setiap orang, hamba atau orang merdeka, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Lagipula, di mana kita dapat menemukan pada masa Yesus seorang tuan yang sangat menghargai hambanya dan dengan sangat memohon bantuan bagi hambanya? Lebih masuk akal kiranya jika seorang hamba memohon dan bahkan mati demi tuannya. Seorang hamba, bukan siapa-siapa, tidak berharga, tak punya hak. Ternyata, perwira itu adalah seorang perwira sejati dalam kasih.

Apakah saya menghormati dan menghargai sesama? Bagaimanakah sikap saya terhadap bawahan, pembantu, karyawan, rekan kerja?

Semoga kita masing-masing menjadi tanda dan sarana kebaikan Tuhan bagi siapapun.

Bacaan Misa hari ini: 1Kor. 11:17-26Mzm. 40:7-8a,8b-9,10,17Luk. 7:1-10.

Author

Write A Comment