Tag

design

Browsing

Salah seorang sahabat saya ingin mengenang Papanya dengan membuat buku agenda untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat pada peringatan 40 hari wafatnya. Papanya mempunyai kegemaran membuat akronim yang merupakan hasil permenungannya atas peristiwa-peristiwa hidup. Akronim-akronim itu akan dijadikan pembatas setiap bulan dalam buku agenda tersebut dengan bakground koleksi foto-foto yang pernah saya ambil, Berikut 12 akronim yang dapat menjadi inspirasi bagi kita.