Category

Uncategorized

Category

Sabda Hidup Sabtu, 30 September 2023, Peringatan Wajib St. HieronimusBacaan: Za. 2:1-5,10-11a; MT Yer. 31:10,11-12ab,13; Luk. 9:43b-45. Dengarlah dan camkanlah segala perkataan-Ku ini: Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia.” Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada-Nya.” (LUK 9: 44 – 45) Tuhan ini bagaimana sih? Ia memberitahukan sesuatu tetapi maknanya “tersembunyi bagi mereka.” Ini menarik. Yesus mengatakan kepada…