Remah Harian

ON FIRE

Pinterest LinkedIn Tumblr

Sabda Hidup

Kamis, 22 Oktober 2020, Kamis Pekan Biasa 29

“Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api itu telah menyala!”

(Luk 12: 49)

Api memberi terang, kehangatan, dan pemurnian; api dapat melelehkan pelbagai macam logam untuk kemudian dibentuk. Api juga mempunyai pelbagai macam kegunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk memasak, untuk menghangatkan diri, dan sebagainya.

Dalam Kitab Suci, Api sering kali dihubungkan dengan kehadiran Allah dan tindakannya di bumi dalam hidup umat-Nya. Dalam Perjanjian Lama, misalnya, Allah seringkali menyatakan kehadiran-Nya dalam api, seperti semak-semak yang menyala saat Ia berbicara dengan Musa (Kel 3: 2). Api juga melambangkan kemuliaan Allah (Yeh 1: 4, 13), kehadiran-Nya yang melindungi (2 Raj 6: 7), kekudusan-Nya (Ul 4: 24), keputusan-Nya yang adil (Zak 13: 9), murka-Nya melawan kuasa dosa (Yes 66: 15 – 16) dan sabda-Nya juga digambarkan seperti api (Yer 23: 29). Pun dalam Perjanjian Baru pengaruh Roh Kudus-Nya juga digambarkan dengan api (Mat 3: 11) dan turun-Nya Roh Kudus nampak seperti lidah-lidah api (Kis 2: 3).

Sabda Tuhan hari ini menyatakan kepada kita apa yang Yesus kehendaki agar kita lakukan. Ia menghendaki kita untuk “on fire” oleh Kasih dan Kehadiran-Nya dalam hidup kita. Api Cinta Kasih-Nya membakar segala kecemaran dosa. Memurnikan dan menguduskan kita. Pada saat yang sama, Ia ingin memurnikan kita sehingga hidup kita menjadi sarana nyata dari cinta, kebaikan, belas kasih, dan keselamatan-Nya bagi seluruh dunia. “Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih,” (Ef 3: 16 – 17).

Semoga kita semakin “on fire” demi Yesus.

Bacaan Misa Hari ini: Ef. 3:14-21Mzm. 33:1-2,4-5,11-12,18-19Luk. 12:49-53.

Author

Write A Comment